Blaise: Så løver, så er der 2. advent op til jer fra Pips og jeg. 🎄💚 (2023-12-10 08:03:00)
Opret din helt egen QuickBesked, lige her!
  • Jasper Bell
  • Chaiya Paithoon
  • TechWiz Developer
  • Noah Einar Johannesdottir
  • Clarissa Sprout
  • Klaramarie Thomsen
454 aktive brugere
0 online brugere

Ministerkandidaterne (år 83) er:


Sektion | Ministervalg

Blaine Blackbird

Det magiske samfund har altid været stærkt præget af prominente slægter, historie og værdier. Hvorfor skulle det nødvendigvis være en dårlig ting? At fuldblods-slægternes magt er højere end andres, vil jeg ikke mene er eneskyldigt at de er af ren troldmandsslægt. Tværtimod er jeg overbevist om, at det generelt set handler om at turde stå ved sig selv, sin slægt, sin historie og værdier. Mit øje ser ud mod et Storbritannien, der har fokus på vores fortids magt over vores fremtid og bevaringen af vores ædle værdier, som alle vore slægter har brugt århundreder på at danne, som et støttende grundlag og fundament for deres fremtidige efterkommere at gå på, at dannes på.


Hvis I vælger mig til jeres næste Minister for Magi, så lover jeg jer, at jeg vil gøre alt hvad der ville stå i min magt for at skabe en tilværelse for jer, der på én side er moderne og på den anden side har et solidt greb i vores Magiske samfunds fortid og derfra lærte lektier. Jeg vil gøre vores internationale samarbejde større og bredere for at fremme både vores muligheder indenfor handel, retsvæsnet og muligheder for uddannelse.

Jeg vil skabe bredere mulighed for elever på Hogwarts Skole for Heksekunster og Troldmandsskab, så de kan opleve et internationalt år på en troldmandsskole i et andet land. Jeg vil sørge for, at vi kan fange forbrydere på tværs af landegrænser og sørge for, at de bliver dømt efter deres statsborgerskabslige lands lovgivning. Jeg vil sørge for at vi kan få de bedste rammer for at kunne handle store såvel som små ting mellem flere lande. Om det så er almene varer eller specielle investeringer for store eller små virksomheder, så skal alle have ret til lettere at komme igennem med deres drømme. Men frem for alt vil jeg sørge for, at vores århundrede gamle historie og traditioner vil blive bevaret og vores store slægters værdier og magt vil blive forbundet med den anerkendelse de i virkeligheden fortjener.

Som værende Cheftroldmand for Wizengaless, har jeg set mange retssager gå i vasken på grunde af vores internationale begrænsninger. Jeg har oplevet at være den elev på Hogwarts, der skulle direkte forlade mine venner for et skoleår i Frankrig, hvor alt jeg ville var at bevare kontakten. Jeg har oplevet mange sager, hvor folk køber noget til at opfylde deres simple drøm, såsom at blive opdrætter af noget så simpelt som en Horklump-gruppe, der blev afvist fordi de oprindeligt ikke avles i England.
Hvis ingen andre tager disse problematikker op, hvor mange flere magikere skal tabes på gulvet?


Når I skal tage jeres valg, så overvej jeres fremtids påvirkning deraf.

Stem Blaine Blackbird.

MINISTERVALG Blaine Blackbird
Sektion | Ministervalg

Rylan Thurlow

MIN VISION OG MINE AMBITIONER
Alt for længe er de gamle magiske værdier blevet forsømt til fordel for inklusion af mugglere såvel som halvvæsner. Solidaritet, kalder nogen det måske. Men solidaritet overfor hvem? I hvert fald ikke overfor for den almene heks og troldmand, der deler ligusterhæk med mugglere, varulve, halvvæsner og andre, de skal skærme deres børn imod. Både mugglere, varulve og halvvæsner har altid været der, og det er ikke min ambition at ændre på det. Men den almindelige heks eller troldmand skal kunne leve et liv, hvor man ikke behøver at skjule sin magi på sin egen matrikel, fordi en muggler bare måske kunne komme anmassende. Og man skal kunne lade sine børn lege i haven eller på villavejen uden at frygte, at en varulv bor i nærheden. Og vi skal kunne stole på, at de vigtige beslutninger i ministeriet ikke tages på baggrund af væseninstinkter.

HVAD JEG VIL ÆNDRE
Vi skal have magien tilbage i samfundet. Det bør ikke være en byrde for os, at mugglerne ikke må vide, hvad vi er. Derfor vil jeg kæmpe for, at
- der skal laves en støttefond til udvidelse og vedligeholdelse af magiske byer og samfund.
- der skal skabes flere mugglerfrie områder, hvor magi frit kan udøves på gaden. Dette skal gøres ved over tid at genne mugglere ud af de områder med den største koncentration af magikere.
- magien skal ind fra barnsben. Tilbud for magisk forberedende uddannelse inden Hogwarts skal blive standardløsningen i de fleste småbørnsfamilier.
- bedre opsporing af mugglerbørn med magi og information til forældrene, så også de kan få tilbud om optagelse på magisk forberedende skoler inden Hogwarts. Hogwarts behøver ikke være et chok.
- bedre samarbejde med udenlandske magiske samfund. Herunder flere større arrangementer, hvor udenlandske magiske samfund inviteres - både på nationalt og uddannelsesmæssigt niveau.

Sikkerheden skal øges. Vi skal kunne være trygge i hverdagen. Derfor vil jeg indføre, at
- varulve og vampyrer skal registreres i et ikke-offentligt register.
- varulve og vampyrer skal ikke have lov at bo i områder med mange børn.
- varulve skal lovpligtigt pålægges at drikke stormhatteeliksir ved fuldmåne eller fritages ved bevisligt at uskadeliggøre sig selv i sin samfundsskadelige periode.
- halvvæsner af enhver art (herunder også kvartvæsner) skal forbydes ansættelse i ansvarshavende stillinger i ministeriet.
- aurorkorpset skal adskilles fuldstændigt fra ministerens indflydelse. Lad aurorerne gøre, hvad de er bedst til.
- aurorkorpset skal have flere ressourcer til håndtere alvorlig kriminalitet. Det kan ikke passe, Tusindfryd stadig kan være på fri fod, og jeg ved, det ikke handler om manglende kompetencer.

ERFARING OG BAGGRUND
Jeg har brugt det meste af mit arbejdsliv i enten obliviatorkorpset eller aurorstyrken. Som ansvarlig for obliviatorgruppen på Scillyøerne stod jeg i første briket som vidne til mugglerne, der på Scillyøerne naivt blev introduceret til magi, og jeg så problemerne, det førte med sig; jeg var en af dem, det skulle ud i alle afkroge af landet for at modificere minder hos mugglere, der havde fået sendt en pakke, det aldrig skulle have forladt Scillyøerne. Herefter arbejdede jeg som auror, indtil jeg for fire år siden med Jonathan Jackson og Fay Hawkins grundlagde partiet Det Magiske Værn. Det har jeg været engageret i lige siden. Jeg har derfor en bred erfaring inden for flere dele af ministeriets arbejdsstyrke såvel som det politiske system.

MINISTERVALG Rylan Thurlow
Sektion | Ministervalg

Iggy Ephrahim Finley Clarke

Hvis der er noget, de sidste seks år har lært mig, så er det, at vi ikke er færdige endnu. Der er stadig presserende emner, vi skal tage hånd om. Der kommer også stadig flere til, der kræver vores opmærksomhed. Derfor vil en administration under mig først og fremmest fokusere på, at Storbritannien er bedst muligt rustet, til den tid der kommer os i møde. At forandre et samfund til det bedre tager tid - lang tid. Og vi har desværre ikke den luksus det er, at hvile på laurbærrene. Der er trusler derude hver dag, mod os, vores levevis og vores medmagikere; det kan ikke blive ved. Frygt hverken må eller skal blive en dagligdagsting, vi bare vænner os til. Ingen bør være nødsaget til at kigge sig over skulderen konstant, uanset hvem de er. I virkeligheden kan det siges meget kort.
Som jeres minister ønsker jeg at:
- Uddanne flere aurorer. Hverken Tusindfryd kommer ikke til at fortsætte, men vi har brug for flere hænder
- Lade Afdelingen for Magisk Efterretning benytte sig af aspiranter under uddannelse i større grad end den gør nu
- Udvide væsenregistret til også at omfatte vampyrer
- Lade samtlige varulve og vampyrer opholde sig i ministerielt oprettede safehouses, hvis lokation vil forblive hemmelig, hvis og når de ønsker det
- Lukke samfundet mere op indadtil i stedet for udadtil: Kom kløften mellem de "hellige" fuldblodsslægter og halvblods- og mugglerfødte magikere til livs. Alle er undet magiske øjeblikke, men magi er ikke for alle - Sørge for, at magien stadigvæk bliver holdt hemmelig for mugglere, uden at mugglerfødte mister sig selv

I de sidste seks år har vi allerede gjort en del af fodarbejdet. Meget har ændret sig; men ikke jeg. Jeg stiller stadigvæk op, fordi jeg tror på, at forandring - og forundring - fryder. Fordi jeg tror på, at fællesskabet kan overkomme ret meget, hvis det står sammen om det. Vi kan ikke bekrige hinanden, og så samtidig håbe på, at vi bliver ved med at have det godt. Blodstatus betyder ikke det fjerneste; fuldblods-, halvblods- og mugglerfødte magikere er alle sammen lige netop det: Magikere. Og ud fra den device, er det så ikke helt hen i vejret at lade som om, nogen er mere lige end andre? Det gælder i øvrigt også de folk, der har taget opgaven om at passe på samfundet på sig. Jeres Minister, jeres afdelingsledere, chefredaktører eller højtstående embedsmænd er stadigvæk almindelige mennesker, og de er stadig lige for loven. Sådan skulle det gerne blive ved med at være, uanset hvad man hedder til efternavn, eller hvor længe man har været i sit fag.

Jeg drømmer om et sikkert samfund. Et samfund, hvor min datter ikke bliver set skævt til, for at være af kæmpeslægt. Hvor mine kolleger i magizoologfaget ikke sætter deres liv og lemmer på spil for viden, der ikke bliver brugt til noget. Hvor vi ikke bekriger hinanden over detaljer, der i bund og grund er fuldstændig ligegyldige, når vi alle har det samme mål i sigte.

Det bliver ikke let. Og det kommer ikke til at ske over en enkelt nat. Men forandring er fremtiden, og jeg beder jer stole nok på mig, til at lade mig føre jer ind i den.

MINISTERVALG Iggy Ephrahim Finley Clarke
Sektion | Ministervalg

Gertrude Macmillan

DINE AMBITIONER FOR DET MAGISKE SAMFUND
De sidste år har bevist, at der ikke blot er én måde at være et magisk samfund på. Og vi skal og må sørge for at blive ved med at udvikle os, være nysgerrige og undersøge, hvad vi kan gøre for at blive bedre. Det er min ambition og min tro, at vi kan blive bedre. Men kun hvis vi tør. Tør se hinanden i øjnene og få startet debatter, hvor alle sider bliver hørt. Jeg, som repræsentant for De Magiske-Grønne, vil tage samfundet i en retning, hvor fokus er på 'det grønne': På håbet og foråret, hvor vinterens dvaletilstand overtages af vågenheden og åbenbaringer. Og som i sin bogstavelige forstand. Med fokus på naturen, dens dyr og vor magiske (halv)væsner. Jeg vil, at I får øjnene op for det magiske i at udvide jeres horisonter. Hvor meget godt, vi kan gøre for vor medvæsner, venner og fremmede, der bliver diskrimineret for blot at være, som de er. Mugglerfødt, halvblod, hvorfor er det endnu noget, vi har behov for at pointere i det magiske år 83?! Vi er nødt til at komme vores indgroede retorik til livs.

HVAD VIL ÆNDRE SIG, HVIS DU BLIVER VALGT
Der skal skrues op for væsenvelfærden:
- Ingen offentlige registre. Disse bør kun kunne tilgås af relevante fagfolk.
- Skt. Mungos' afdeling 'Afdeling for skader forårsaget af Dyr' skal ændre navn! 'Afdeling for gift- og transformationsskader' foreslås. Desuden skal vi generelt styrke vores sundhedssektor! Derfor gives Skt. Mungos en større, årlig sum galleoner møntet til lønforhøjelse af hospitalets ansatte. Disse skaffes ved at hæve bidraget, der hvor indtægterne er højest.
- Det gives økonomisk støtte til forskningsprojekter, der undersøger at udvide repertoiret af eliksirer med længerevarende effekter.
- I stedet for blot at symptombehandle, skal der også tages fat ved roden! Der vil blive sat massivt ind for at hjælpe halvvæsner godt fra start, således vi undgår flugt på baggrund af frygt. - For at give alle de bedst mulige forudsætninger bliver det obligatorisk i løbet af ens magiske skoleår at gennemgå et kursus i Væsen og Halvvæsenviden. Dette for at komme skræmmekampagnerne til livs og vise, at disse ikke er nogen, man (som udgangspunkt) skal frygte.
Der vil blive sat ind med en grøn og bæredygtig omstilling. Argumentet har rumsteret før – det er mugglernes ansvar at rydde op, hvor de har rodet til. Men vi deler kloden. Og vi besidder en særlig unik evne, der kan hjælpe ALLE til at leve bedre, mere trygge liv:
- En specialstyrke formes af aurorer m.fl. med relevante evner, villighed og kreativitet. Disse skal igangsætte en magisk rensning af havene, genplantning af destruerede/nedbrændte skovarealer.
Vi skal ikke længere kaste lange skygger efter de mennesker, vi kalder mugglere. På sigt vil det gavne at lade vores samfund influere hinanden, men inden er vi nødt til at lære yderligere om hinandens kulturer.
Derfor kræves en skolingsindsats, der opdaterer Mugglerstudier og tager navnet til genovervejelse. Ungdommen har intet andet vist os, end at vi kan stole på, at de tager ansvar der, hvor det er forventet. Slutteligt, men yderst relevant:
- Aurorkorpset skal tildeles flere midler til at bekæmpe anonyme trusler.

ERFARING OG BAGGRUND
Jeg har siden år 69 været en del af Det Magisk-Grønne parti. Længe var jeg partiets frivilligkoordinator, hvor jeg samtidig arrangerede de ugentlige demonstrationer 'Moder Jord er ikke kun muggleres ansvar!' og 'Imod tvungne ægteskaber - trolovelser hører fortiden til'. I årenes løb har jeg deltaget i en lang række politiske diskussioner, blandt andet med – dengang partiformand – Diana Doyle, deltaget i partiudflugter mm. Så snart jeg øjnede en stilling i partiet, søgte jeg. I flere forfattede jeg partiets valgtaler.
Jeg har brugt megen tid på blandt andet Scillyøerne, hvor jeg har indgået i jævnlig dialog med både bosatte magikere og mugglere og nedsat fokusgrupper, hvor vi diskuterede dilemmaer og potentielle, fremtidige problemer samt mulige løsninger. Det viste helt tydeligt, hvilke fantastiske muligheder, vi kan gå i møde, hvis vi ikke giver op!

MINISTERVALG Gertrude Macmillan
VALGET ER SKUDT IGANG
Læs om de fire kandidater i denne ekstra valgudgave af Profettidende. Stil spørgsmål i kommentarerne og tag stilling til hvem du ønsker skal lede det magiske samfund.

Stemmeurnerne åbner søndag d. 13. februar kl. 12.00 - 19. februar kl. 12.00.

Alle ønskes en god valgkamp!

Send eventuelle praktiske spørgsmål til Saga eller Maeve.Tilføjet af Saga | Skrevet: 31/01/2022 06:17 | Kategori: Generelt


Kyrt | 31/01/2022 08:38

Hvordan skal man vælge? Det er jo et super stærkt felt!

Iggy | 31/01/2022 12:10

Stærkt!

Rylan | 31/01/2022 12:45

Spændende felt! Lad det begynde :)

Avery | 31/01/2022 13:05

https://c.tenor.com/zDOFXrr-UWsAAAAM/good-luck-with-that-may-the-odds-be-ever-in-your-favor.gif

Maeve | 31/01/2022 13:07

Og stemmeurnerne åbner selvfølgelig 13. februar kl. 12.00 - 19. februar kl. 12.00. IKKE marts 😂

Morgan | 31/01/2022 18:22

Blake Macmillan ville have meninger om det her valg. Rigtig mange af dem.

Willow | 31/01/2022 19:07

Uha, ej hvor interessant!

Gertrude | 31/01/2022 19:12

Hvor bliver det spændende!

Leopold | 31/01/2022 22:43

Stem GRØNT, stem GERTRUDE!

Blaine | 31/01/2022 23:05

Det her er battle of Old friends med ekstra Spice af Iggy - må den bedste kandidat få sine visioner gennemført!

Rylan | 01/02/2022 21:02

Iggy tog en god beslutning, dengang han i 78 genindførte varulveregisteret, og han taler endda fornuft, når han nu yderligere snakker om inkludere vampyrer i dette register. Det er da kun på tide, er vi flere, der vil mene. Desværre er han ligesom mange ministre før ham ikke villig til helt at tage den til næste skridt.
Det er dét, vi har brug for i fremtiden; vi har brug for et samfund, hvor vi ikke behøver at føle os utrygge over, hvorvidt vi har en minister, der ikke er bange for rettidigt at træde til, når det er nødvendigt overfor alle slags væsner om det er varulve, vampyrer eller sågar kæmpeslægt. Og det vil jeg!

Gwendoline | 01/02/2022 21:33

Sugar, spice and everything nice, Blaine. Intet er helligt i politik - heller ikke personlige forhold, lader det til!

(Blake ville have supermange holdninger. Og jeg er overbevist om, at samtlige kandidater ville være villige til at diskutere dem med ham, på den stille og rolige facon der kendetegner den stakkels fyr allerbedst!)

Blaine | 02/02/2022 22:28

Rent baseret på vores antal af magikere mod mugglernes antal, så er vi i undertal. Hvad er det vi især både har oplevet i den magiske verden og den ikke-magiske? Had mod hvad der er fremmed og magtbegær efter det sjældne.
Hvad tror I ville ske, hvis samfundet først blev åbnet helt op? Alle ville være bevidste om vores (i deres øjne) specielle evner. Ville det føre til harmoni og woaw-følelse for os alle? Mit svar er tydeligt:
NEJ
Jeg er overbevist om, at det ville føre til forfølgelse af magikere, diversitetskonflikter og dermed ren uro og kaos.

Lad os få en minister der vil sætte alt ind for at sikre en sikker fremtid for vores fremtid.

Avery | 05/02/2022 09:40

OOG: Nu følger Avery ikke ligefrem med i den politiske verden, men det er nogle stærke og spændende kandidater og jeg glæder mig til at se hvem der ender med posten!

Darcy | 05/02/2022 22:29

"Darcy Arcana med et par spørgmål til feltet."


Blaine: Hvad svarer du de kritikkere der mener, at du vil bombe mugglerfødtes rettigheder tilbage til tiden for den første troldmandskrig? At dit kandidatur bygger på idéen om, at man er historieløs fordi man ikke stod på siden der holdt pisken - og dermed skrev historien?

Rylan: Stormhat er som bekendt en eliksir bekostelig nok til at slå bunden ud af de fleste husholdningsbudgetter, og desuden så svær at brygge, at kun eliksirmestrene kan være med. Hvordan skal de lykantropismittede - som statistisk set tilhører lavindkomstgrupper - få adgang til den lovpligtige eliksir?

Iggy: Hvordan tænker du ”aspiranter” skal benyttes af Afdelingen for Magisk Efterretning? Det lugter langt væk af, at forstyrre deres skolegang med andres papirarbejde, eller i værste fald, placerer ikke færdigtrænede magikere i en farlig frontlinje?

Gertrude: Med de mange trusler der rumsterer i vores samfund i dag, hvordan kan du så forsvare at kanalisere ressourcer fra et i forvejen overbelastet aurorkorps til ”genplanting af skovarealer”?

Blaine | 06/02/2022 15:52

De kritikere der tror, at jeg er mugglerhadsk burde have læst bedre op til at stille dette spørgsmål.
Min politik bygger på at bevare vores histories vigtighed for hvordan vores fremtid skal være. Om du kommer fra en mange generationer lang slægt af fuldblodsmagikere eller fra en mugglerslægt og er den første magikere er underordnet. Alle skal være velkomne på Hogwarts uanset om deres forældre er mugglere eller magikere. Hovedpointen er at DE er magikere.
Som mangeårig leder af Registrering af Fødsler, så har jeg et godt overblik over og erfaring med børn, født af mugglere, som er magiker. Alle har en historie og dermed også en påvirkning på vores fremtid og det skal der være plads til!

Jeg baserer min politik på, at dét at være magiker er det største i vores samfund, dets historie og dets værdier og det skal vi bevare ved at sørge for at samfundet holdes for OS og ikke andre, der på ingen måde har relation til magi.

Rylan | 07/02/2022 21:02

Stormhatteeliksiren er ganske vist dyr, og ligesom alle ikke har adgang til den nu, vil det heller ikke blive sådan fremadrettet. Heldigvis er det muligt at begrænse sig selv i sin varulveform på andre måder, hvorfor jeg som sagt også vil gøre det lovpligtigt at kunne dette, hvis ikke man har adgang til stormhatteeliksiren.

Med tiden er jeg åben overfor at se på muligheden for at gøre stormhatteeliksiren lettere tilgængelig. I sidste ende er det vigtigste, at ingen skal føle sig usikker for at gå rundt om aftenen - også selvom der er fuldmåne.

Ikke logget ind

Du skal være logget ind for at kunne skrive en kommentar!